fbpx

אביגיל לוי במדיטציה לתמיכה בהתחלות חדשות

הקפסולה מבקשת לעורר את כל מי שבא אתה במגע. להצית את הדמיון, להציף שאלות ולהניע תהליכים. הקפסולה היא כתף להניח עליה את הראש ומקום לנשום ממנו השראה. הקפסולה נוצרה כדי לקדם תהליכים של תודעה והתפתחות, והיא כאן ממש בשבילך.

More Stories
בכנות הקפסולה hacapsula תודעה
הגיע הזמן להתקדם. בכנות