fbpx

תנאי השימוש בקפסולה

החלק האולי פחות מעניין אבל הלא פחות חשוב, מכל יתר התכנים והקישורים המופיעים בקפסולה. ממש ממש חשוב לקרוא היטב.

בסעיף הזה, הקפסולה מבקשת שתבדקו את תנאי השימוש מעת לעת (דרך אגב, מומלץ לגבי כל האתרים, ולא רק בקפסולה).

התנאים המפורטים כאן קובעים את אופן השימוש שלך בקפסולה. עם הכניסה והגלישה שלך באתר, הנך מאשר/ת את תנאי השימוש, העשויים להשתנות מעת לעת ועל פי שיקול דעת מפעילי האתר. יש לעיין בתנאי השימוש האלה באופן קבוע מאחר והשימוש באתר לאחר ביצוע שינויים, מהווה את ההכרה וההסכמה שלך באשר לשינויים.

תשומת ליבך לנושא סופר חשוב! בסעיפים האלה, הקפסולה מבקשת להבהיר כי שום תוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ או טיפול מקצועי, וכי האחריות לגבי ההחלטות הנוגעות לתוכן שבקפסולה, חלה עליך, ועליך בלבד!

התחומים שאותם מסקרת הקפסולה הם תחומים מגוונים ונרחבים בהם גם בריאות, גוף, רוח, נפש, רגש, כסף, שפע, קשרי עבודה, קשרים זוגיות, הורות ועוד. כל המידע והתכנים המצויים באתר או במוצרים שקשורים אליו, לרבות קטעי וידאו, אודיו, פודקאסטים, מאמרים, המלצות וטיפים ומוצרים משלימים – ניתנים כשירות בלבד. מטרת המידע והתכנים המצויים בקפסולה או מקושרים אליה/ממנה היא להרחיב את הידע האישי של המשתמשים באתר.

אין לראות בתכנים המוצגים בקפסולה או בתכנים שהאתר מקשר אליהם הוראות לטיפול עצמי ו/או אבחון ו/או המלצה לטיפול זה או אחר ו/או המלצה לנטילת חומר/תרופה או שימוש בחומר זה או אחר. השימוש באתר אינו מהווה תחליף ליעוץ רפואי/רגשי/נפשי ו/או טיפול או בדיקה בתחום רפואי/רגשי/נפשי. יש לזכור כי כל ייעוץ וטיפול רפואי חייב להינתן בידי רופא או איש מקצוע מוסמך אחר, ותחת פיקוחו.

האחריות לבדיקת התכנים שבאתר חלה עלייך! כל מידע הנמצא בקפסולה הוא מידע שעליך לבחון ולבדוק היטב. המידע, המוצרים, התוכן והשירותים, כאמור – אינם מחליפים ייעוץ רפואי מקצועי, דיאגנוזה, או טיפול . אם יש לך שאלות או תהיות בנוגע לאחד או ליותר מהתחומים שאותם מקדמת הקפסולה, עליך להתייעץ – תמיד (!) – עם רופא או עם אנשי מקצוע מוסכמים אחרים בתחום הרלוונטי. אין לבטל, למנוע או להשהות קבלת טיפול רפואי או בריאותי/רגשי/נפשי בגלל מידע המופיע באתר או מידע שהאתר מקשר אליו.

חשןב להדגיש כי התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למי שמשתמש/השתמש באתר כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או יוצריו ו/או כלפי כותבים המשתתפים בעריכתו, או כלפי מפעיליו או שותפיו. הקפסולה, מפעיליה ומי שקשורים אליה לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, גופנית, ריגשית, נפשית, חומרית או כל תוצאה אחרת הנובעת משימוש במידע או בקישורים שימצאו באתר או כאלה שהאתר מפנה אליהם.

הקפסולה, האתרים הקשורים אליה, אנשי המקצוע, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי, ישיר, עקיף, בפועל, תוצאתי, כולל אובדן הכנסה או הכנסה, כאב וסבל, מצוקה רגשית או נזקים דומים, גם אם נודע על האפשרות לנזקים כאלה.
בשום מקרה לא תהיה חבותם הקולקטיבית של מפעילי האתר, מעניקי הרישיונות שלו, נותני השירותים שלו, ספקי התוכן, השותפים, העובדים, הסוכנים, היועצים, נושאי המשרה והדירקטורים שלו, לכל צד בסכום העולה על הסכום ששילמת לקפסולה עבור התוכן הרלוונטי, המוצר או השירות שבגינם דברים אמורים.

בסעיפים שלהבא, מצוין באופן מפורש כי יש זכויות על התכנים המופיעים בקפסולה, ועל כך שאי אפשר לעשות איתם דבר מבלי לקבל על כך אישור מראש. בנוסף, אנחנו שבים ומתייחסים לאי האחריות שלנו לגבי מידע ומוצרים הקשורים לגורמים אחרים.

זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקפסולה, על כלל התוכן והמידע שבו, לרבות טקסט ותמונות, הינם של הקפסולה או של יוצרי התוכן מטעמה או של יוצרי התוכן אליה היא מקשרת. התכנים נועדו לשימוש פרטי. אין להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב.

השימוש באתר זה יבוצע אך ורק למטרות חוקיות. לא תינקט מצידך כל פעולה העלולה לפגוע בביטחון האתר או לגרום נזק אחר לאתר או לתוכן שלו, כל שכן להפר את זכויות התוכן המופיע בו. ידוע לך כי אין להוסיף לתוכן, להחסיר ממנו או לשנות אותו, או לנסות לגשת לכל תוכן שאינו מיועד לך. לא ייעשה שימוש באתר בכל דרך שעשויה להפריע לזכויותיהם של צדדים שלישיים. כדי לגשת לתוכן באתר או לחלק מהמשאבים שהוא מציע, ייתכן שנבקש לספק פרטי רישום מסוימים או מידע אחר. ההתחייבות שלך בעת אספקת המידע היא לכך שיהיה זה מידע נכון, עדכני ומלא. אם מסיבה כלשהי, נחשוב כי המידע שסיפקת אינו נכון, נוכחי או שלם, שמורה לנו הזכות לסרב להעניק לך גישה לאתר זה או לכל אחד מהתכנים והשירותים שלו, ואף לסיים או להשעות את הגישה שלך בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

הקפסולה עשויה לכלול הפניות לאתרים אחרים שאינם נשמרים על ידי הקפסולה או קשורים אליה. עצם ההפנייה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, או חוקיותם של אותם אתרים תכנים. הקפסולה ומי מטעמה אינם אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או ההסתמכות על אותם תכנים. האתר אינו מתחייב כי הקישורים שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את הגולש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף קישורים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעילו/יו.

הכללת קישור כלשהו לאתר של צד שלישי אינה מעידה על תמיכה, חסות או המלצה שלנו באותו אתר. קישורים לאתרים אלה ניתנים כשירות למשתמשים ואינם מזוהים עם אתר זה או עם הקפסולה. לא בדקנו את כל האתרים האלה ואנחנו לא אחראים לתוכן של אותם אתרים. אנו ממליצים להקדיש זמן ולקרוא את תנאי השימוש בכל האתרים שאליהם מבוצעת הפנייה מהקפסולה, כל שכן במקרים בהם תרכוש/י מוצר או שירות מאחד האתרים אליהם הקפסולה מפנה.

בסעיף הזה אנחנו מזכירים כי תקלות קורות, וכי אין תחליף לייעוץ מקצועי ממומחים בתחומם
אנו לא מתחייבים כי האתר או כל אחת מתפקודיו יופעלו ללא תקלות או ייגרמו לטעויות, או שלא יהיו פגמים כלשהם לרבות תקלות טכניות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים .

אנו לא מתחייבים או מייצרים כל מצג בנוגע לשימוש או לתוצאות השימוש באתר או בחומרים באתר זה או באתרים של צדדים שלישיים, בתקינותם, דיוקם ומהימנותם.

הקפסולה מציגה מידע בריאותי, רוחי, נשמתי, גופני והיא מתוכננת למטרות חינוכיות בלבד. אין להסתמך על המידע הזה, ויש להבין כי מידע זה אינו מחליף ייעוץ רפואי מקצועי, דיאגנוזה או טיפול. לך שאלות למכלול השלם של הבריאות וה-well being תמיד יש להתייעץ עם רופא או עם אנשי מקצוע מומחים/מוסמכים אחרים. אין לבטל, למנוע או להשהות קבלת טיפול רפואי או בריאותי מהטיפול הרפואי שלך משום שמישהו קרא דבר מה או עשוי לקרוא באתר זה . השימוש בכל מידע המופיע באתר זה הוא אך ורק על אחריותך .

הקפסולה, בעליה, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי, ישיר, עקיף, עונתי, בפועל, תוצאתי, עתידי, מיוחד או אחר, כולל אובדן הכנסה או הכנסת יתר, כאב וסבל, מצוקה רגשית, גופנית או נזקים אחרים, גם אם נודע לקפסולה ולמי מטעמה, על האפשרות לנזקים כאלה. בשום מקרה לא תהיה חבותה הקולקטיבית של הקפסולה, ההחברות המסונפות אליה, מעניקי הרישיונות שלה, נותני השירותים שלה, ספקי התוכן, העובדים, הסוכנים, נושאי המשרה והדירקטורים שלה, לכל צד (ללא תלות בצורת הפעולה, בין בחוזה, בנזיקין או אחרת) עולה על הסכום הגבוה מ -100 דולר או הסכום ששילמת לחברה עבור התוכן הרלוונטי, המוצר או השירות שמתוכו אחריות.

הקפסולה אינה צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר, בינם לבין גולשים אחרים או בינם לבין מורים/מדריכים/מנטורים/יועצים/מוכרי מוצרים/אתרים אחרים לרבות תנאי התשלום ו/או ביצוע התשלום בפועל, וכן לא תישא באחריות לשירותים ו/או נכסים שניתנו בעקבות התקשרות זו. חובתם של הגולשים היא לוודא שההתקשרות בינם לבין נותן השירות נעשית עפ"י כל דין ובהתאם לתנאי השימוש של נותני השירותים.

שונות
תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא ההסכם בין הצדדים הנוגעים לנושא זה. על אף האמור לעיל, כל התנאים וההגבלות הנוספים, כגון מדיניות הפרטיות שלנו וגילויים אחרים באתר זה יחולו על הפריטים שאליהם הם מתייחסים. הקפסולה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת על ידי עדכון פרסום.

הקפסולה מבקשת לעורר את כל מי שבא אתה במגע. להצית את הדמיון, להציף שאלות ולהניע תהליכים. הקפסולה היא כתף להניח עליה את הראש ומקום לנשום ממנו השראה. הקפסולה נוצרה כדי לקדם תהליכים של תודעה והתפתחות, והיא כאן ממש בשבילך.

קבלו את הקפסולה למייל
קצת אויר לנשימה וכל מה שחשוב באמת, בלי להציף ובלי להטריד.

    דילוג לתוכן